93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

وکیل خلع ید و وکیل تخلیه

وکیل خلع ید و وکیل تخلیه

 

 

فرض کنید که شما مالک رسمی یک مال غیر منقول ( آپارتمان و باغ و زمین ) می باشید و شخص دیگری بدون اینکه مجوز قانونی یا قراردادی داشته باشد اقدام به تصرف ملک شما می نماید.

 

در رابطه با مثال فوق قانونگذار اختیار مطرح کردن دعوای خلع ید را برای مالک سند رسمی، علیه شخصی که به طور غاصبانه (غیر قانونی) اقدام به تصرف ملک نموده، در نظر گرفته است.

وکیل خلع ید  وکیل تخلیه

بنابراین دعوای خلع ید را می توان اینگونه تعریف کرد:

دعوای دارنده سند رسمی، علیه شخصی که بدون داشتن مجوز قانونی و یا داشتن قرارداد اقدام به تصرف مال غیر منقول می نماید.

به شخصی که بدون مجوز و یا داشتن قرارداد در اموال دیگران تصرف نماید، غاصب گفته می شود.

وکیل ملکی, وکیل تخلیه, وکیل خلع ید, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل آنلاین ملکی, وکیل ملکی خوب در تهران, بهترین وکیل ملکی تهران, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل اینترنتی, شماره وکیل ملکی, آدرس وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل ملکی در تهران چه اشخاصی می توانند دعوای خلع ید را مطرح نمایند؟

 

شخصی که اقدام به طرح دعوای خلع ید می نماید ممکن است مالک رسمی عین و یا مالک منفعت(به طور مثال مستاجر) باشد.

پس اگر شخصی به صورت رسمی مالک منافع ملک باشد و شخص دیگری به صورت غیرقانونی آن را تصرف کند، مالک منافع ملک می تواند علیه متصرف غیرقانونی ملک دعوای خلع ید مطرح کند.

 

بنابراین مستاجری که قرارداد رسمی اجاره را در دست دارد نیز می تواند علیه غاصب طرح دعوای خلع ید نماید.

 شرایط اقامه دعوای خلع ید

وکیل پایه یک دادگستری

برای اینکه بتوانیم دعوای خلع ید را مطرح نماییم می بایست چند رکن را در نظر گرفت که آن ارکان عبارتند از:

 

خواهان دعوا، باید مالکیت رسمی خود در ملک مورد نزاع را در دادگاه اثبات نماید. به عبارت دیگر، دعوای خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است پس چنانچه مالکیت رسمی بر ملک اثبات نگردد طرح دعوای خلع ید نتیجه مثبتی نخواهد داشت و قطعا دعوای مطروحه رد خواهد شد.

 

مال مورد نزاع که تصرف نسبت به آن انجام شده، بایدغیر منقول باشد.

 

تصرف شخص متصرف بر ملک باید احراز گردد.

 

تصرف بر ملک باید غیر قانونی باشد.

به عبارت دیگر مبنای تصرف نباید قانونی یا قراردادی باشد. زیرا اگر مبنای تصرف، قانونی و یا بر طبق قرارداد باشد، نمی‌ توان خلع ید او را از دادگاه به علت قانونی بودن درخواست نمود.

اما اگر مبنای تصرف در ملک، قراردادی باشد که مهلت آن به پایان رسیده و شخص متصرف، ملک را تخلیه ننماید نمی توان دعوای خلع ید را با این شرایط مطرح نمود.

قلع و قمع, تخریب بنای احداثی, تخریب خلع ید, خراب کردن بنا, خراب کردن ساختمان, خلع ید, وکیل ملکی, وکیل تخلیه, وکیل خلع ید, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل آنلاین ملکی, وکیل ملکی خوب در تهران, بهترین وکیل ملکی تهران, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل اینترنتی, شماره وکیل ملکی, آدرس وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل ملکی در تهران

 آیا می توان همزمان دعوای خلع ید و اجرت المثل زمان تصرف و همچنین قلع و قمع بنای احداثی را مطرح نمود؟

 

پاسخ به این سوال مثبت است

مالک می تواند همزمان با طرح دعوای خلع ید، اجرت المثل ملک را از تاریخ شروع تصرف تا زمان اجرای حکم مطالبه نماید.

همچنین در صورتی که متصرف در ملک اقدام به ساخت بنا و یا کاشتن درخت و …  نموده باشد مالک می تواند قلع و قمع بنا و یا قطع درختان کاشته شده در ملک را از دادگاه درخواست نماید.

خلع ید

البته لازم به ذکر است که اگر متصرف با اجازه مالک اقدام به ساخت بنا و یا کاشت درختانی در ملک نموده باشد نمی‌توان حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا و یا قطع درخت را صادر کرد زیرا متصرف قانونا مالک بنا و یا درخت است.

 

مطابق رای شماره ۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان

چنانچه قلع و قمع مستحدثات و یا غرس اشجار ضرری به غاصب وارد کند که این ضرر بیشتر از ضرری باشد که وی به مالک زده است و موجب خسارت جبران ناپذیر به وی شود با استناد به لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد شده به املاک مصوب ۱۳۵۸ ، با موافقت متصرف خلع ید و قلع و قمع صورت نگرفته و ایشان به پرداخت بهای ملک مغصوبه محکوم شده و حکم به تملک ملک به متصرف داده می شود.

وکیل آیا طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی مانع از شکایت کیفری تصرف عدوانی می باشد؟

 

در صورتی که مالک مال غیر منقول ( آپارتمان، زمین و باغ … ) در دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوای خلع ید نموده باشد، وی می تواند علاوه بر طرح دعوای حقوقی خلع ید، شکایت کیفری را نیز با موضوع تصرف عدوانی مطرح نماید.

وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری ملکی, وکیل خوب ملکی, بهترین وکیل ملکی تهران, وکیل ملک, وکیل املاک, وکیل خلع ید, وکیل الزام به تنظیم سند, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل تخلیه, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل آنلاین ملکی, وکیل ملکی خوب در تهران, وکیل ملک, وکیل اینترنتی, شماره وکیل ملکی, آدرس وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل ملکی در تهران دعوای خلع ید از ملک مشاع

وکیل تخلیه

چنانچه مالکیت ملک، بین چند شریک به صورت مشاع باشد و تنها یک یا چند نفر از شرکا متصرف ملک باشند ،شریک دیگر حق اقامه دعوای خلع ید علیه سایر شرکا را دارد.

 

به موجب قانون مدنی هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارد. بنابراین تصرف در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا نیازمند به موافقت تمامی شرکا می باشد.

 

چنانچه یکی از شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف نموده و شریک دیگر دعوای خود را مبنی بر خلع ید به دادگاه ارائه نماید، دادگاه در این مورد حکم به خلع ید داده و حکم صادره علیه تمامی شرکا اجرا می‌شود.

وکیل ملکی

چنانچه مالک ملک فوت نماید هر یک از ورثه نیز می‌توانند به طرفیت سایر وراث که در ملک متصرف هستند دادخواست خلع ید را مطرح نماید.

 

در صورتی که شریکی بدون اذن یا در خارج از حدود اختیار در ملک تصرف نماید در برابر سایر شرکا ضامن خسارت ایجاد شده می باشد.

 چنانچه دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر نماید و در راستای اجرای حکم، شخصی غیر از غاصب متصرف ملک باشد تکلیف چیست؟

 

مطابق قانون اگر مال غیر منقول در تصرف شخصی غیر از غاصب باشد، این امر مانع اجرای رای نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی نسبت به عین یا منافع آن بوده باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت مأمور اجرا مهلتی را به شخص متصرف می دهد که به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف مهلت، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم به واحد اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی تا رفع تصرف ادامه خواهد یافت.

 دادگاه صالح رسیدگی به دعوای خلع ید

 

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دادخواست های راجع به اموال غیر منقول باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود. موضوع دعوا مال غیر منقول است، بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا محل وقوع ملک می‌باشد.

وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری ملکی, وکیل خوب ملکی, بهترین وکیل ملکی تهران, وکیل ملک, وکیل املاک, وکیل خلع ید, وکیل الزام به تنظیم سند, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل تخلیه, وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل آنلاین ملکی, وکیل ملکی خوب در تهران, وکیل ملک, وکیل اینترنتی, شماره وکیل ملکی, آدرس وکیل ملکی, وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل ملکی در تهران

وکیل خلع ید و وکیل تخلیه

از ویژگی هایی که وکیل خلع ید و تخلیه باید از آن برخوردار باشد می توان به مواردی چون تخصص در حوزه دعاوی ملکی، شناخت آخرین رویه دادگاه ها و ادارات مربوط به ثبت و همچنین آشنایی با آخرین تغییرات قوانین مربوط به این دعاوی اشاره نمود.

در کنار موارد پیش گفته استمرار در پیگیری پرونده موجب شده که پرونده شما در بهترین مسیر خود قرار گرفته و تا حصول نتیجه ای رضایت بخش ادامه پیدا کند.

 

وکیل متخصص تخلیه و خلع ید بنیان وکلا

 

پس از اینکه پرونده با موضوع ملکی توسط تیم بنیان وکلای متخصص در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت، این اطمینان را داشته که دو وکیل دادگستری متخصص و آشنا با امور ملکی از جمله خلع ید و تخلیه، پیگیر صفر تا صد فرآیند پرونده شما بوده و پس از اعطای وکالت به وکلای بنیان، تا اتمام پرونده می توانید به صورت آنلاین از گزارش قدم به قدم روند پرونده، آگاه شوید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 4.5 / 5. تعداد رتبه 64

k

blank

وکیل خلع ید و وکیل تخلیه

ارسال شده در تاریخ : فروردین 27, 1400 توسط : تیم تحریریه وکیل دادحامی

منوی سایت

درخواست مشاوره

خانه
مشاوره حقوقی
جستجو
مجله حقوقی
تماس با ما