استرداد جهیزیه – پس گرفتن جهاز با سیاهه یا فاکتور

استرداد جهیزیه – پس گرفتن جهاز با سیاهه یا فاکتور /

صفحه اصلی

استرداد جهیزیه – پس گرفتن جهاز با سیاهه یا فاکتور

ارسال شده در تاریخ : ژوئن 25, 2021 توسط : administrator

استرداد جهیزیه – پس گرفتن جهاز با سیاهه یا فاکتور

 

با توجه به عرف رایج و حاکم بر جامعه، تهیه جهیزیه و وسایل مورد نیاز برای زندگی مشترک توسط زوجه صورت می‌ گیرد، حال با وجود آنکه به موجب قانون مدنی که مقرر می دارد《نفقه عبارت می‌ باشد از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.》، در واقع تهیه وسایل مورد نیاز زوجه از جمله اثاث منزل بر عهده زوج می باشد

اما بر طبق رسوم جاری در خانواده های ایرانی و همچنین فراهم و تسهیل نمودن زندگی مشترک، غالبا تهیه وسایل ضروری زندگی مشترک توسط خانواده زوجه صورت می گیرد.

 

بنابراین با توجه به اینکه مالکیت وسایلی که به وسیله زوجه تهیه شده است برای شخص او می باشد و در اینصورت با آوردن این قبیل وسایل، زوج تنها حق استفاده از آن اموال را دارد و حال هر زمان زوجه این اموال را مطالبه کند زوج می بایست جهیزیه ای که به امانت در نزدش می باشد را به مالک آن ( زوجه ) مسترد کند.

 

استرداد جهیزیه با وجود سیاهه یا فاکتور یا رسید

 

سیاهه فهرستی از جزئیات و تعداد دقیق اقلام جهیزیه ای می‌ باشد که زوجه آن اموال را به منزل مشترک می آورد که امضای زوج و همچنین امضای دو نفر شاهد ذیل آن موجب اعتبار بخشیدن به آن می باشد. لازم به ذکر است که اگر سیاهه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود حکم سند رسمی را پیدا کرده و از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

چنانچه زوجه سیاهه جهیزیه را با امضای زوج در اختیار داشته باشد در صورتی که تمایل به استرداد و بازپس گرفتن آن داشته باشد، می بایست دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه تنظیم و با استناد به سیاهه ای که به توضیح آن پرداختیم، به دادگاه صالح تقدیم کند.

 پس گرفتن جهاز

چگونگی استرداد جهیزیه, جهاز دختر, نحوه استرداد جهاز زوجه, دعوای استرداد جهیزیه با فاکتور, طریقه استرداد جهیزیه با رسید, نحوه استرداد جهیزیه مستهلک

 استرداد جهیزیه

همچنین باید به این نکته اشاره کرد، قانون این اختیار را برای زوجه در نظر گرفته است که برای اطمینان از اینکه جهیزیه در معرض خطر تلف شدن یا فروش و .. قرار نگیرد ، بتواند ضمن دادخواست یا به طور مجزا تقاضای تامین خواسته کند، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی: 《خواهان می‌ تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن تا وقتی حکم قطعی راجع به اصل دعوا صادر نشده است در موردی که خواسته در معرض نابودی باشد از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین کند و همچنین مطابق بند الف ماده فوق زمانی که اصل دعوا مستند به سند رسمی باشد، یعنی زمانی که سیاهه جهیزیه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد،  خواهان می‌تواند تقاضای صدور قرار تأمین خواسته دهد.》

 استرداد جهیزیه

به بیان دیگر قرار تأمین عبارت است از در امنیت قرار دادن خواسته از انتقال، فروش، تخریب و…

 استرداد جهیزیه

در فرضی که زوجه سیاهه جهیزیه را در دست نداشته باشد موضوع اثبات دعوای استرداد جهیزیه با سختی بیشتری روبه‌روست. در این صورت برای اثبات مالکیت نسبت به جهیزیه می‌توان به رسید ها و فاکتور های معتبر خرید و یا شهادت شهود استناد کرد. همچنین تقاضای تامین دلیل و صورت برداری از وضع موجود میتواند تا حدی به قضیه اثبات مالکیت جهیزیه به زوجه کمک کند.

 استرداد جهیزیه

آیا جهیزیه به ارث می‌رسد؟

 

یکی از حقوق مادی زن جهیزیه می باشد که هر زمان قادر به مطالبه آن از همسر خود می باشد، لذا به دلیل مالکیت بر آن، این اموال همانند سایر اموالی که در مالکیت افراد می باشد با فوت زوجه به ورثه منتقل خواهد شد، بنابراین در صورت فوت زن به میزان معین سهم‌الارث این اموال به هر یک از ورثه به ارث می رسد.

 

حق اعتراض زوج به حکم استرداد جهیزیه

 استرداد جهیزیه

با توجه به عرف رایج کشور ما معمولاً هنگام شروع زندگی مشترک برخی اقلام جهیزیه توسط شوهر تهیه می‌شود و یا ممکن است طی مدت زمان زندگی مشترک لوازم جدیدی توسط زوج به منزل اضافه و یا جایگزین برخی اقلام جهیزیه زوجه شده باشد. در این صورت اگر شما این اقلام را به عنوان جهیزیه خود به دادگاه معرفی کنید همسر می تواند با ارائه فاکتور های خرید و شواهد حاکی از مالکیت خودش بر آنها، پس از صدور رای به حکم صادر شده اعتراض کند.

جلب استرداد جهیزیه, زندانی جهیزیه, خیانت در امانت جهیزیه, زندانی استرداد جهیزیه

وکیل مهریه

خیانت در امانت جهیزیه

 

همانطور که گفته شد جهیزیه از اموال زن و در تملک وی است چنانچه این اموال از سوی زوج به فروش برسد زوجه می‌ تواند در مراجع حقوقی و کیفری طرح دعوی کند. به موجب قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرم خیانت در امانت معروض می دارد :«هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول … و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن … به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 

با توجه به قانون یاد شده هنگام شروع زندگی مشترک عموما استرداد جهیزیه شرط نمی‌ شود، پس به نظر می‌ رسد در صورتی که اقدام به فروش جهیزیه مربوط به زوجه نماید، زوجه شکایتی تحت عنوان فروش مال غیر مطرح کند به نتیجه مطلوب تری خواهد رسید؛ به زبان دیگر یعنی مالی که به شخص دیگری تعلق دارد و شخص بدون اجازه مالک آن اموال را به شخص دیگری منتقل می کند.

 

در اینجا زوجه می بایست شکواییه خود را در دادسرای محل وقوع جرم (منزل مشترک زوج و زوجه) ارائه نموده تا مقام قضایی به بررسی پرونده و شواهد و مدارک بپردازد و در صورت اثبات جرم پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارجاع کند.

 سیاهه جهیزیه

مرجع صالح جهت طرح دعوی استرداد جهیزیه

 

مطابق بند “ج” ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صورتی که ارزش جهاز متعلق به زوجه  تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و در غیر این صورت رسیدگی به دعوی استرداد جهیزیه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

برای مشاوره و ارتباط با وکلای متخصص در زمینه دعاوی خانواده:

تلفن: 86081708-021

موبایل: 09198090018

4.8 / 5. 43

 

ارسال دیدگاه

منوی سایت

تماس با وکیل