93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

آیین دادرسی مدنی

جدیدترین مقالات و مهمترین نکات مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی : طرق اعتراض به آراء (واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و …)، مهلت های قانونی، داوری، صلاحیت ها و …

فروردین 25, 1403 - آیین دادرسی مدنی, حقوقی

نظرات: 0

هدف نهایی خواهان از طرح دادخواست و صدور رای به نفع وی، اجرای حکم علیه محکوم علیه (خوانده) می باشد.  به همین خاط

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینکه مرور زمان اجرای احکام مدنی به چه معناست و مدت اعتبار اجراییه دادگاه چه مدت زمانی باید طی...

فروردین 19, 1403 - آیین دادرسی مدنی, چک, حقوقی, مطالبه وجه

نظرات: 0

اعسار به معنای عدم کفایت دارایی جهت پرداخت ، پرداخت بدهی، هزینه های دادرسی و دیونات می باشد.   مفه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وحدت رویه به اینصورت بوده که زمانی که حکم مبنی بر اعسار بر عدم توانایی در پرداخت صادر شود متو...

اسفند 14, 1402 - آیین دادرسی مدنی, حقوقی

نظرات: 0

هدف نهایی خواهان از طرح دادخواست و صدور رای به نفع وی، اجرای حکم علیه محکوم علیه (خوانده) می باشد.  به همین خاط

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه دادگاه از عمده سوالات بوده که تا چه زمان برای اجرای حکم دادگاه مدت داریم و اجراییه کی منقضی...

اسفند 5, 1402 - آیین دادرسی مدنی, حقوقی, خانواده, مهریه

نظرات: 0

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای   مهریه از جمله حقوق مالی ز

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل اقساط مهریه و همچنین نمونه رای تعدیل مهریه و همچنین حکم اعسار مهریه و نحوه تعدیل متفاوت می...

بهمن 28, 1402 - آیین دادرسی مدنی, خانواده, طلاق, مهریه

نظرات: 0

زمان دعوای اعسار در طلاق   طلاق حق زوج میباش

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر زمان اقامه کردن اعسار از پرداخت مهریه قبل و بعد طلاق متفاوت بوده مطابق نمونه رای و نظریه مشو...

بهمن 11, 1402 - آیین دادرسی مدنی, حقوقی, مطالبه وجه, مهریه

نظرات: 0

درخواست تعدیل اقساط اعسار   اعسار برگرفته ا

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده که در پاسخ به اینکه چند بار میتوان دادخواست تعدیل اعسار داد و کاهش میزان اقساط پرداخت محکو...

دی 19, 1402 - آیین دادرسی مدنی, حقوقی, داوری

نظرات: 0

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است بدینصورت بوده که در صورتی استقلال داور یا بی طرفی زیر سوال رود در پاسخ به ج...

دی 15, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی

نظرات: 0

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل خبره مرتکب تقصیر و بی احتیاطی شده متفاوت بوده و گرفتن خسارت از کارشناس دادگستری بنابر اینکه...

آذر 26, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی

نظرات: 0

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی طرق متفاوتی داشته که بنابر انواع اعتراض به رای دادگاه حقوقی میتوان اینگونه اعتراض ها را به ...

آبان 11, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, خانواده, ملکی

نظرات: 1

مهلت صدور رای دادگاه حقوقی

مهلت صدور رای دادگاه حقوقی مطابق با بخشنامه قوه قضاییه دارای مدت بوده بنابراین حداکثر مهلت صادر کردن رای دادگاه حقوقی و مدت زمان تاخیر در صدور رای باید قا...

مهر 22, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, ثبت, شرکت

نظرات: 0

طرح دعوا توسط مدیر عامل

طرح دعوا توسط مدیر عامل یکی از عمده سوالات اشخاص از بنیان دادحامی بوده و نحوه طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت‌ تجاری از سوی شرکت .. قانون سمت داشتن مدیرعامل ب...

مهر 19, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, خانواده, ملکی

نظرات: 0

واخواهی از رای غیابی حقوقی

واخواهی از رای غیابی حقوقی بدینگونه بوده که شخصی که در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارسال ننموده و همچنین .. به همراه نمونه رای واخواهی حقوقی ، با...

مهر 10, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی

نظرات: 2

جهات تجدیدنظرخواهی حقوقی

جهات تجدیدنظرخواهی به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند که به توضیح آن پرداختیم بنابراین جهات تجدیدنظرخواهی حقوقی یا به اصطلاح جهت تجدیدنظ...

شهریور 5, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, ملکی

نظرات: 0

هنگامی که شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی می ‌شود اما به هر جهت از پرداخت محکوم به (مالی که به پر

ابطال مزایده دادگاه و اجرای احکام

ابطال مزایده دادگاه که از طریق اجرای احکام ممکن است اموالی به مزایده گذاشته شده باشد و بنابر قانون جدید و با وجود شرایط ابطال مزایده دادگاه می تواند .. نح...

مرداد 15, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, ملکی

نظرات: 0

معرفی مال به اجرای احکام

معرفی مال به اجرای احکام توسط محکوم علیه بدینصورت بوده که شخصی که در رابطه با موضوعی محکوم به پرداخت مالی شده باشد بابت معرفی مال جهت اجرای حکم مالی .. دا...

خرداد 13, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, بیع, ثبت, ملکی

نظرات: 0

در صورتی که شخص ثالثی نسبت به یک مال توقیف شده مدعی حقی برای خود باشد، و ادعای او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی از جمله دعاوی شایعی بوده که فرد با داشتن سند عادی همچون قولنامه ، مبایعه نامه یا سایر اسناد عادی اعتراض شخص ثالث به توقیف ا...

خرداد 2, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, ثبت, ملکی

نظرات: 0

دستور موقت در واقع یک نوع تمهید قانونی بوده که پیش از صدور رای و محق شدن خواهان در دعوا شخص بتواند برای از بین

دستور موقت منع نقل و انتقال ملک

دستور موقت منع نقل و انتقال ملک بدینصورت بوده که خواهان دعوا قبل از طرح دعوا یا پس از طرح دادخواست از دادگاه درخواست منع فروش ملک را نموده و قاضی جلوگیری ...

اردیبهشت 30, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, ملکی

نظرات: 0

دادخواهی و دادرسی از جمله حقوق اشخاص است در نتیجه افراد می توانند جهت احقاق حق خود علیه هر شخصی طرح دعوی کنند.

تامین دعوای واهی

تامین دعوای واهی یا به عبارتی سپردن مبلغی به دادگستری از باب گرفتن خسارت از دعوای غیر واقعی و کذب زمانی مطرح می شود که ایراد تا جلسه ... نحوه درخواست تامی...

اردیبهشت 24, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی مدنی, بیع, قراردادها, ملکی

نظرات: 0

تهاتر چیست؟

تهاتر ثمن معامله و قرارداد

تهاتر ثمن معامله موضوعی است که در معامله تهاتر یا معامله پایاپای کاربرد داشته بدین صورت است که پول قرارداد یا مبلغ قرارداد امکان تهاتر ثمن با مطالبات قبلی...

فروردین 21, 1402 - حقوقی, آیین دادرسی کیفری, آیین دادرسی مدنی, کیفری, ملکی

نظرات: 0

هنگام دادرسی و رسیدگی قضایی به یک پرونده ممکن است به لحاظ حقوقی یا کیفری نیاز به ارائه نظر تخصصی و دقیق یک کار

آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد ؟

آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد ؟ در این مطلب میخواهیم به این پرسش بپردازیم که آیا به دلیل الزام آور نبودن نظر کارشناسی یا به اصطلاح رای کارشناس...

منوی سایت

درخواست مشاوره

خانه
مشاوره حقوقی
جستجو
مجله حقوقی
تماس با ما