دعوای بر میت | طرح دعوا علیه متوفی

دعوای بر میت | طرح دعوا علیه متوفی /

صفحه اصلی

آخرین تاریخ بروزرسانی خرداد 29ام, 1401

دعوای بر میت|طرح دعوا علیه متوفی

 

 

هنگامی که شخصی فوت می کند ممکن است دیونی به عهده او باقی مانده باشد. در این شرایط آیا فرد طلبکار می‌ تواند علیه متوفی اقامه دعوی نماید؟

 

به لحاظ قانونی نمی توان علیه شخص فوت شده دعوی مطرح کرد. اما این به منزله از بین رفتن حقوق طلبکار نمی باشد بلکه در چنین شرایطی خواهان می بایست علیه ورثه متوفی طرح دعوا کند تا از ترکه متوفی، دیون او پرداخت شوند.

 

| طرح دعوی می بایست علیه وراث متوفی مطرح شود

 

به موجب قانون نیز به دعوای علیه متوفی رسیدگی نمی شود بدینصورت که چنانچه بعد از طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید طبق قانون قرار عدم استماع صادر شود و دادگاه نمی ‌تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه دهد و در ماهیت رای صادر نماید.

 

طرح دعوی علیه ورثه متوفی

 

چنانچه دعوا مالی باشد به طور مثال شخص هنگام فوت دیونی داشته باشد پس از فوتش همه دیون و بدهی های مدت دار او حال می شود. یعنی دینی به عهده او بوده که در تاریخ خاصی می بایست پرداخت می‌ شده و قبل از آن تاریخ شخص بدهکار فوت می شود در این شرایط طلبکار می تواند قبل از رسیدن آن تاریخ طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کند.

 

به این معنا که ورثه متوفی، دیون او را از ترکه پرداخت کنند به عبارت دیگر دادخواست علیه ورثه اقامه می ‌شود و خوانده دعوا ورثه هستند اما آنها موظف هستند که دیون متوفی را از ترکه و اموال به جا مانده از او پرداخت کنند و در صورتی که متوفی مالی نداشته باشد و ورثه ترکه را قبول ننموده باشند در قبال دیون متوفی مسئولیتی ندارند.

 

ولی اگر مالی از متوفی به جا مانده باشد اما کمتر از بدهی‌ها و دیون متوفی باشد، ترکه مابین طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.

وکیل

قانون امور حسبی نیز در این خصوص اینگونه مقرر کرده است که: دیون و حقوقی به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه، باید از ترکه داده شود.

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه ما بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌ شود.

 

در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قانون دارای حق تقدم هستند رعایت خواهد شد و بستانکاران زیر هر یک به ترتیب، حق تقدم بر دیگران دارند:

 

رای وحدت رویه 794 | سود و جریمه غیر مجاز بانک

| طبقه اول

الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب) حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

 

| طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

آیین دادرسی در دعاوی عینی برمیت, دادخواست میت, نحوه شکایت از متوفی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل تهران, مشاوره حقوقی تلفنی, شماره وکیل پایه یک دادگستری, مشاوره حقوقی وکیل

| طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

 

| طبقه چهارم

الف) نفقه زن
ب) مهریه زن

ثنا

| طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

 

اگر متوفی بدون وارث بود علیه چه کسی باید اقامه دعوی شود؟

 

چنانچه متوفی بلاوارث باشد خواهان یا طلبکار می بایست علیه شخصی که ترکه متوفی در تصرف اوست اقامه دعوا کند به عبارتی شخصی که اداره ترکه متوفی به عهده اوست. به طور مثال شخص متوفی قبل از فوت برای اداره اموال خود وصی تعیین کرده باشد و مواردی شبیه آن.

 

با استناد به قانون امور حسبی نیز در دعاوی راجع به عین طرف دعوا کسی است که عین در دست اوست، خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه اقرار بر این موضوع نموده باشد که عین جز ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوا نماید.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه طلب به طرفیت ورثه متوفی

 

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه متوفی چنانچه هنوز تقسیم ترکه صورت نگرفته باشد، مرجع دارای صلاحیت دادگاه عمومی آخرین محل اقامت متوفی است در غیر این صورت دادگاه محل اقامت خوانده یعنی ورثه متوفی، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد.

 


پرسش و پاسخ

 

زمانی که علیه شخصی فوت شده دعوا طرح شود آیا دادگاه به آن می بایست رسیدگی نماید؟

 

پاسخ به سوال منفی است، همانطور که توضیح دادیم در اینصورت دادگاه با قرار عدم استماع دعوی اقدام به رد دعوا می نماید

 

دیون و حقوق مربوط به متوفی باید توسط چه اشخاصی پرداخت شود؟

 

دیون و حقوقی به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌ های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه که به آن پرداخته شده است، باید از ترکه داده شود

 

4.8 / 5. 26

دعوای بر میت | طرح دعوا علیه متوفی

ارسال شده در تاریخ : اسفند ۲۸, ۱۴۰۰ توسط : administrator

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

ارسال دیدگاه

منوی سایت

درخواست مشاوره