قذف مجازات جرم فحاشی و توهین جنسی

قذف مجازات جرم فحاشی و توهین جنسی /

صفحه اصلی

آخرین تاریخ بروزرسانی خرداد 5ام, 1401

قذف | مجازات جرم فحاشی و توهین جنسی

 

 

با توجه به قانون مجازات اسلامی هتک حرمت, توهین و افترا و هرگونه بد و بیراه گفتن به فرد یا افراد دیگر، در قالب نسبت ناروا دادن را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعزیری تعیین کرده است.

 

قذف نیز جرمی است که به سبب آن شخصی به شخص دیگر نسبت زنا یا لواط می‌ دهد. که این جرم از جمله جرایم حدی است و مجازات آن در شرع اسلام تعیین شده است چرا که تاثیر منفی روی آبرو و حیثیت مقذوف (شخصی که مخاطب قذف قرار گرفته) و اطرافیان وی می گذارد بدین جهت مجازات جدی در پی دارد.

 

 تعریف قذف

 

مطابق قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری هرچند مرده باشد. به بیان روشن تر چنانچه به فردی نسبت ناروا در خصوص برقراری رابطه نامشروع با فرد دیگری داده شود، جرم قذف محقق می‌ شود.

 

بدین گونه که به طور مثال گفته شود “تو با فلان شخص زنا کرده‌ ای” یا به مردی بگوید که “تو لواط کرده‌ ای”

در واقع مرتکب این جرم با متهم شخص دیگری به وقوع زنا ( دخول یا رابطه جنسی بین زن و مرد ) و یا لواط ( رابطه جنسی بین دو مرد ) آبروی شخص دیگر را بدون اینکه این عمل در دادگاه ثابت شده باشد به خطر انداخته است.

 

این جرم ممکن است حین بحث و دعوا یا در شرایط دیگری رخ دهد. همچنین منحصر به الفاظ فوق‌ الذکر نبوده و هرگونه لفظی که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط باشد جرم قذف محسوب می شود.

 

نکته ای که باید در نظر گرفته کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

جرم فحش ناموسی, انواع مجازات فحاشی, مجازات فحش مادر, جرم فحش ناموسی, فحاشی در اینترنت, فحش جنسی, مجازات شوخی جنسی, جرم مادر قهبه, مجازات فحش زن فاحشه, مجازات مادر خطاکار, وکیل کیفری, مشاور حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل تهران, بهترین وکیل در تهران, وکیل خوب در تهران, شماره وکیل پایه یک دادگستری, وکیل آنلاین

با ذکر مثالی به توضیح آن می پردازیم، فرض کنید در اثنای درگیری بین دو شخص، شخص الف با نسبت زناکار بودن مادر شخص ب اقدام به قذف نماید یا به بیان ساده و قول عرف جامعه فحش ناموسی دهد، در این فرض شخص الف ، در خصوص مادر شخص ب اقدام به قذف نموده است و شخص ب که از این اقدام اذیت شده است می تواند اقدام به طرح شکایت توهین بنماید.

 

 زنا و لواط

 

در رابطه با زنا باید گفت که تعریف قانونی آن عبارت است از: جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌ شود.

 

در نتیجه هر گونه ارتباط جنسی از طریق قبل (رابطه واژینال میان زن و مرد) و یا دبر (رابطه جنسی مقعدی) میان زن و مردی که رابطه زوجیت چه به صورت دائم و چه موقت میان آنها وجود نداشته باشد زنا محسوب می ‌شود.

لواط نیز رابطه جنسی میان دو مرد یعنی دخول اندام تناسلی مرد در دبر یا مقعد انسان مذکر می‌ باشد.

 

چنانچه فردی نسبت زنا یا لواط به فرد یا افراد دیگری بدهد قاذف و مخاطب وی، مقذوف نامیده می‌ شود.

نسبت زنا, نسبت لواط, وکیل کیفری, مشاور حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل تهران, بهترین وکیل در تهران, وکیل خوب در تهران, شماره وکیل پایه یک دادگستری, وکیل آنلاین

 آیا قذف از طریق فضای مجازی و به صورت غیرحضوری نیز قابل تحقق است؟

 

این روزها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی تبعاً در کنار مزایای این فناوری در ارتباط از راه دور و در دنیای مجازی امکان بروز اختلاف میان کاربران نیز وجود دارد که می‌تواند در قالب قذف و نسبت زنا و لواط اتفاق بیفتد.

 

به طور مثال از طریق چت کردن و ارسال پیام در اپلیکیشن‌ هایی همچون اینستاگرام، واتساپ ، تلگرام و … و یا از طریق برقراری تماس تلفنی ممکن است این جرم محقق شود. قانون نیز این موضوع را پیش‌ بینی کرده و مقرر کرده است که قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می ‌شود.

اجازه خروج همسر از کشور

 

 شرایط ارتکاب جرم قذف

 

همانند هر جرمی، جرم قذف نیز با وجود شرایطی محقق می ‌شود به عبارتی عوامل متعدد در کنار هم منجر به وقوع آن می گردد. شخص خاطی، مجرم تلقی شود و مجازات برای او ثابت شود. موارد ذیل از جمله شرایط ارتکاب جرم قذف می‌ باشند:

 

لفظ روشن و بدون ابهام باشد و معنای قذف داشته باشد.

قاذف یا نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، هر چند مقذوف یا مخاطب از مفاد آن آگاه نباشد.

هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده، حد (مجازات) ثابت نمی ‌شود.

مقذوف یا مخاطب قذف می بایست در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

 

نسبت دادن زنا یا لواط به شخص مرده نیز جرم محسوب می شود و حد قذف ثابت است.

هرگاه کسی به دیگری بگوید “تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ‌ای” فقط نسبت به مخاطب قاذف (مجرم) محسوب می شود.

چنانچه قذف شونده یا مقذوف نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیر معین باشد مجازات قاذف به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش کاهش می یابد.

قذف شخصی که متظاهر به زنا یا لواط است حد ندارد مگر اینکه به طور مثال شخصی که متظاهر به زناست مقذوف به لواط شود یا بالعکس، در این صورت حد ثابت می شود.

 

 قذف نسبت به فرزند

 

مطابق قانون چنانچه پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را قذف کند به طور مثال وی را حرام زاده خطاب کند یا بگوید “تو فرزند پدرت نیستی” یا “فرزند مادرت نیستی” قاذف یا کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

 

همچنین نکته دیگری در قانون ذکر شده است که هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید “تو فرزند من نیستی” یا به فرزند مشروع دیگری بگوید “تو فرزند پدرت نیستی” قذف مادر وی محسوب می‌ شود یعنی مقذوف مادر آن فرزند می شود و چنانچه مخاطب از این انتساب اذیت شده باشد، قاذف به مجازات توهین نیز محکوم گردد.

 

 مجازات قذف

 

مجازات قذف که در شرع اسلام برای آن در نظر گرفته است ۸۰ ضربه شلاق می باشد مگر اینکه مقذوف متظاهر به زنا یا لواط باشد که در این صورت حد ندارد.

 

قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آن چیزی که متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زناست.

 

همچنین هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

 

در موارد زیر نیز در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا، حد قذف ساقط می شود:

 

مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او گذشت کند.

چنانچه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت، لعان کند.

 

 آیا قذف قابل گذشت می‌باشد؟

 

جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می‌ شود که شروع رسیدگی، ادامه تعقیب و اجرای مجازات نیازمند شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی می باشد در مقابل جرایم غیرقابل گذشت هستند که شکایت شاکی خصوصی و گذشت وی در روند پرونده تاثیری ندارد و صرفاً از جهت تخفیف مجازات می‌ باشد.

 

جرم قذف نیز از جمله جرایم قابل گذشت می باشد به این معنا که در هر مرحله از رسیدگی به پرونده، چنانچه شاکی خصوصی گذشت نماید تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود.

آیا به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با  وکیل کیفری ( قذف، توهین، روابط نامشروع و ...)  با شماره   93111000-021  تماس گرفته یا بر روی  لینک  کلیک کنید

4.9 / 5. 19

قذف مجازات جرم فحاشی و توهین جنسی

ارسال شده در تاریخ : آذر ۲۸, ۱۴۰۰ توسط : administrator

ارسال دیدگاه

منوی سایت

درخواست مشاوره

خانه
مشاوره حقوقی
جستجو