مجازات زنا و رابطه نامشروع دون زنا | زنای محصنه – تجاوز و اکراه

مجازات زنا و رابطه نامشروع دون زنا | زنای محصنه – تجاوز و اکراه /

صفحه اصلی

مجازات زنا و رابطه نامشروع دون زنا | زنای محصنه – تجاوز و اکراه

ارسال شده در تاریخ : مرداد 24, 1400 توسط : administrator

آخرین تاریخ بروزرسانی مهر 22ام, 1400

مجازات زنا و رابطه نامشروع دون زنا | زنای محصنه – تجاوز و اکراه

 

 

به دنبال گسترش روابط و حضور بیشتر افراد در جامعه، روابط خارج از چهارچوب ازدواج، قانون و شرع، میان زن و مرد رو به گسترش بوده که همواره آثار این روابط یکی از مسائل مهم و پر از چالش می باشد.

 

امروزه نیز با افزایش روابط آزاد و خارج از مرزهای شرعی و قانونی، افراد جامعه با مشکلات بیشتری نسبت به قبل مواجه‌ اند، که در این میان این امر موجب طرح دعاوی و شکایاتی اعم از زنا، رابطه نامشروع و دون یا پایین تر از زنا و … می‌شود.

مجازات سکس

در این فرصت سعی بر این شده است که به توضیح جنبه حقوقی این روابط و مجازات مربوط به آنها بپردازیم، چرا که بسیاری از مردم در تفکیک آنها دچار اشتباه شده و این موجب شده است که افراد، مجازات آنها را یکسان تلقی کنند

درحالیکه زنا در قانون مجازات اسلامی امری متفاوت از رابطه نامشروع میان زن و مرد نامحرم تعریف شده است.

 

 

مجازات خیانت مرد متاهل, مجازات خیانت زن شوهردار چیست, زنای به عنف, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

 

زنا ( رابطه جنسی خارج از ازدواج  )

 

قانون مجازات اسلامی در خصوص زنا در ماده ۲۲۱ مقرر داشته است که :《 زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.》

تبصره۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبل یا دُبر زن محقق می‌شود.

مجازات سکس

همانطور که از ماده فوق برمی‌ آید زنا در واقع رابطه جنسی میان زن و مردی است که رابطه زوجیت، چه به صورت دائم و چه موقت میان آنها وجود نداشته باشد.

بنا بر تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی، در صورتی عملی مشمول حکم این ماده می شود که ارتباط جنسی از طریق قُبُل ( رابطه واژینال میان زن و مرد ) و یا دُبُر ( رابطه جنسی مقعدی ) میان زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت نباشد به وجود آمده باشد.

مجازات سکس

وطی به شبهه نیز به این معناست که هریک از طرفین به گمان شرعی بودن، مرتکب رابطه جنسی شوند، درحالیکه به واقع چنین رابطه ‌ای نامشروع باشد. اگر هرکدام از زن و مرد رابطه جنسی را به گمان مشروع بودن برقرار کند، جرم زنا در خصوص آنها مطرح نمی‌باشد.

 

مطابق قانون، زنا به انواعی از جمله زنای محصنه، زنای غیر محصنه و زنای به عنف و اکراه تقسیم می‌شود.

 

حکم رابطه جنسی, رابطه نامشروع نی نی سایت, رابطه نامشروع در واتساپ, حکم رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

 

زنای محصنه ( خیانت مرد متاهل یا خیانت زن شوهردار )

 

به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی احصان برای هریک از مرد و زن به گونه‌ ایست که: زن یا مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد و قبلا در حالت عقل و بلوغ با وی نزدیکی کرده باشد و هر وقت نیز امکان برقراری رابطه جنسی با وی وجود داشته باشد. مرد دارای شرایط گفته شده، محصن نامیده می‌شود و به زن دارای احصان، محصنه گفته می‌شود.

مجازات سکس مقعدی

در نتیجه زنای محصنه زمانی محقق می‌شود که زن یا مرد دارای شرایط احصان باشد که این فرض در خصوص مرد و زن به این صورت است که:

سکس با زن شوهردار

مرد باید دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل (رابطه جنسی واژینال) با همسر خود در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

مجازات سکس مقعدی

در خصوص زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسر خود از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

و با این حال با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی خود مرتکب این عمل شوند. مجازات سکس با زن شوهردار

سکس با زن شوهردار

 

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که مواردی از جمله مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری که مانع از رابطه جنسی شده یا موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایدز و سفلیس و مواردی از این قبیل نیز فرد را از احصان خارج می‌کند و اگر شخص متاهلی در یکی از شرایط گفته شده مرتکب زنا شود، جرم وی زنای محصنه تلقی نمی‌شود.

مجازات سکس مقعدی

با توجه به آنچه در خصوص زنای محصنه گفته شد می‌توان به معنا و مفهوم  زنای غیر محصنه دست یافت که همان زنای زن و مرد نامحرم در حالت تجرد می‌باشد و یا اینکه هریک از آنها دارای شرایط ذکر شده برای احصان نباشند.

 

حکم رابطه جنسی, رابطه نامشروع نی نی سایت, رابطه نامشروع در واتساپ, حکم رابطه نامشروع, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

 

زنای به عنف و اکراه (تجاوز)

 

در رابطه با زنای به عنف و اکراه نیز باید گفت که هرگاه یکی از طرفین وادار و مجبور به عمل نزدیکی شود و همراه با اکراه باشد، زنای به عنف یا تجاوز محقق می‌شود

 

این تقسیم‌ بندی و تفکیک انواع زنا به جهت تفاوت در شدت و کیفیت مجازات ها می‌ باشد.

 

 

روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا 

 

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل ( بقل کردن ) یا مضاجعه با هم خوابیدن و هم بستر شدن شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

 

روابط نامشروع به معنای عام کلمه به هرگونه روابط خارج از عرف و شرع اعم از جنسی و غیر جنسی میان زن و مرد نامحرم گفته می‌شود.

 

روابط نامشروع کمتر یا دون زنا نیز به معنای هرگونه تماس و اعمالی کمتر و پایین تر و دون زنا گفته می شود.

 

از جمله مصادیق روابط نامشروع که در قانون یاد شده عبارتند از در آغوش گرفتن و یا بوسیدن بوده و همچنین به معنای خوابیدن زن و مرد در رختخواب در کنار یکدیگر می‌ باشد.

 

هرچند نسبت به آنچه گفته شد زنا نیز یک نوع رابطه نامشروع شمرده می‌شود ولی باید به این تفاوت توجه داشت که هر رابطه نامشروعی در حکم زنا نیست. در واقع گستردگی روابط نامشروع به قدری است که حتی ممکن است بدون حضور زن و مرد بیگانه در کنار یکدیگر صورت پذیرد. به طور مثال در فضای مجازی و یا به صورت تلفنی محقق شود.

 

بنیان وکلا, بنیان وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل تهران, دادحامی

 

مجازات زنا، روابط نامشروع و روابط دون زنا

 

زنا از جمله جرایم حدی است به این معنا که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع تعیین شده‌ است، درحالیکه روابط نامشروع و دون زنا شامل مجازات‌ های تعزیری می‌ شوند یعنی قانونگذار مجازات این نوع جرایم را تعیین نموده است.

مشاوره حقوقی

حد زنا مطابق قانون مجازات اسلامی در موارد زیر اعدام می‌ باشد:

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیزنا با محارم نسبی

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیزنا با زن پدر که تنها زانی اعدام می‌ شود.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیزنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیزنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است و علاوه بر این چنانچه زن باکره باشد زانی محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز می‌شود در غیر این صورت فقط به مجازات اصلی و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیمجازات زانیه (زن مرتکب زنا) در موارد دوم و سوم حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

 

در پی آن حد زنای محصنه رجم (سنگسار) است که در صورت عدم امکان اجرای حکم سنگسار با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه موجب اعدام زانی محصن (مرد دارای شرایط احصان) و زانیه محصنه (زن دارای شرایط احصان) می‌شود.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیدر صورتی که زنای غیرمحصنه باشد موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌ شود. بنابراین حکم زنای دختر و پسر مجرد صد ضربه شلاق می باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیمجازات دیگر روابط نامشروع و روابط دون زنا نیز تا ۹۹ ضربه شلاق مطابق مجازات‌ های تعزیری در نظر گرفته شده است.

وکیل پایه یک دادگستری

یکی دیگر از تفاوت‌های زنا، روابط نامشروع و دون زنا علاوه بر حدی و تعزیری بودن مجازات آنها، مشمول شدن یا نشدن مرور زمان است.

 

بدین گونه که در خصوص جرم رابطه نامشروع و دون زنا با گذشت مدتی از زمان وقوع آن، دیگر طرح شکایت علیه اشخاص ممکن نخواهد بود.

 

وکیل پایه یک دادگستری, وکیل, وکیل دادگستری, وکالت آنلاین, وکیل پایه یک دادگستری تهران, وکیل تهران, وکیل دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری, بهترین وکیل, بهترین وکیل تهران, گروه وکلای تهران, وکیل پایه یک دادگستری خوب, وکیل خوب, وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران, مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تلفنی, مشاوره حقوقی آنلاین, مشاوره حقوقی موبایل, شماره مشاوره حقوقی, مشاوره حقوقی تهران, بهترین موسسه حقوقی تهران, مشاوره حقوقی رایگان, بهترین مشاور حقوقی, مشاوره حقوقی خوب, شماره وکیل, شماره بهترین وکیل, وکیل کیفری, وکیل حقوقی, وکیل مهریه, وکیل اجرت المثل, وکیل نفقه, وکیل طلاق توافقی, وکیل ارث, وکیل ملک, وکیل ملکی, وکیل الزام به تنظیم سند رسمی, وکیل خلع ید, وکیل اجرت المثل ایام تصرف, وکیل سرقفلی, وکیل تخلیه, وکیل شرکت, وکیل چک, وکیل سفته, وکیل چک تضمینی, وکیل ورشکستگی, وکیل بیمه, وکیل سایبری, وکیل کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری, وکیل دریایی, وکیل خسارت قراردادی, وکیل مجرب, وکیل آقا, وکیل خانم, وکیل تلفنی, وکیل خانوادگی, وکیل مالیاتی, وکیل خصوصی, وکیل حرفه ای, وکیل با تجربه, وکیل متخصص, وکیل بانکی, وکیل خانم تهران, وکیل آقا تهران, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل رسمی, وکیل مواد مخدر, موسسه حقوقی خوب در تهران, وکیل قراردادها, سایت وکیل دادگستری, وکیل طلاق, وکیل پایه یک قوه قضاییه, وکیل پایه یک خانواده, وکیل آنلاین, وکیل جرایم رایانه ای, بهترین وکیل جنایی, بهترین وکیل ملکیاما در صورتی که جرم زنا محقق شده باید با توجه به حدی بودن آن مشمول مرور زمان نبوده و هر زمان قابلیت طرح و پیگیری آن وجود دارد.

برای مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در دعاوی کیفری کلیک کنید

(( مشاوره حقوقی ))

4.9 / 5. 26

ارسال دیدگاه

منوی سایت

مشاوره با وکیل