مجازات زنا و رابطه جنسی | حکم زنای محصنه، تجاوز و ..

مجازات زنا و رابطه جنسی | حکم زنای محصنه، تجاوز و .. /

صفحه اصلی

آخرین تاریخ بروزرسانی خرداد 4ام, 1401

مجازات زنا و رابطه جنسی | حکم زنای محصنه، تجاوز و …

 

 

امروزه افراد جامعه با افزایش روابط آزاد و خارج از چهارچوب ازدواج، در خصوص روابط خصوصی خود با مشکلات بیشتری نسبت به قبل مواجه‌ اند، از جمله دعاوی و شکایاتی که می توان در این خصوص نام برد زنا، رابطه نامشروع و دون یا پایین تر از زنا و … می باشد .

مجازات سکس

در این فرصت قصد داریم که به توضیح جنبه حقوقی این روابط و مجازات مربوط به آنها بپردازیم، چرا که با وجود اینکه میزان مجازات زنا ، زنای محصنه ، رابطه نامشروع و کمتر از زنا با هم متفاوت بوده اما بسیاری از افراد به دلیل پیچیدگی در تفکیک مجازات، دچار اشتباه شده و مجازات آن را باهم یکسان تلقی کنند.

مجازات خیانت مرد متاهل, مجازات خیانت زن شوهردار چیست, زنای به عنف, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

زنا ( رابطه جنسی خارج از ازدواج  )

 

قانون مجازات اسلامی در خصوص زنا در ماده ۲۲۱ مقرر داشته است که :《 زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.》

تبصره۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبل یا دُبر زن محقق می‌شود.

مجازات سکس

همانطور که از ماده فوق برمی‌ آید زنا در واقع رابطه جنسی میان زن و مردی است که رابطه زوجیت، چه به صورت دائم و چه موقت میان آنها وجود نداشته باشد.

مجازات سکس

بنا بر تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی، در صورتی عملی مشمول حکم این ماده می شود که رابطه جنسی از طریق قُبُل ( رابطه واژینال میان زن و مرد ) که حکم دخول از جلو با نامحرم بوده و همچنین یا دُبُر ( رابطه جنسی مقعدی ) میان زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت نباشد به وجود آمده باشد.

 

وطی به شبهه نیز به این معناست که هریک از طرفین به گمان شرعی بودن، مرتکب رابطه جنسی شوند، درحالیکه به واقع چنین رابطه ‌ای نامشروع باشد. اگر هرکدام از زن و مرد رابطه جنسی را به گمان مشروع بودن برقرار کند، جرم زنا در خصوص آنها مطرح نمی‌باشد.

 

مطابق قانون، زنا به انواعی از جمله زنای محصنه، زنای غیر محصنه و زنای به عنف و اکراه تقسیم می‌ شود.

حکم رابطه جنسی, رابطه نامشروع نی نی سایت, رابطه نامشروع در واتساپ, حکم رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

زنای محصنه ( خیانت مرد متاهل یا خیانت زن شوهردار )

 

به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی احصان برای هریک از مرد و زن به گونه‌ ایست که: زن یا مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد و قبلا در حالت عقل و بلوغ با وی نزدیکی کرده باشد و هر وقت نیز امکان برقراری رابطه جنسی با وی وجود داشته باشد. مرد دارای شرایط گفته شده، محصن نامیده می‌شود و به زن دارای احصان، محصنه گفته می‌شود.

مجازات سکس مقعدی

در نتیجه زنای محصنه زمانی محقق می‌ شود که زن یا مرد دارای شرایط احصان باشد که این فرض در خصوص مرد و زن به این صورت است که:

سکس با زن شوهردار

مرد باید دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل (رابطه جنسی واژینال) با همسر خود در حال بلوغ جماع ( نزدیکی ) کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

مجازات سکس مقعدی

در خصوص زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسر خود از طریق قُبُل ( واژن ) جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

و با این حال با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی خود مرتکب این عمل شوند. مجازات سکس با زن شوهردار

سکس با زن شوهردار

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که مواردی از جمله مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری که مانع از رابطه جنسی شده یا موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایدز و سفلیس و مواردی از این قبیل نیز فرد را از احصان خارج می‌ کند و اگر شخص متاهلی در یکی از شرایط گفته شده مرتکب زنا شود، جرم وی زنای محصنه تلقی نمی‌ شود.

مجازات سکس مقعدی

با توجه به آنچه در خصوص زنای محصنه گفته شد می‌توان به معنا و مفهوم زنای غیر محصنه دست یافت که همان زنای زن و مرد نامحرم در حالت تجرد می‌ باشد و یا اینکه هریک از آنها دارای شرایط ذکر شده برای احصان نباشند.

استعلام چک صیادی

حکم رابطه جنسی, رابطه نامشروع نی نی سایت, رابطه نامشروع در واتساپ, حکم رابطه نامشروع, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری, وکیل دادگستری تهران

زنای به عنف و اکراه ( تجاوز )

 

در رابطه با زنای به عنف و اکراه نیز باید گفت که هرگاه یکی از طرفین وادار و مجبور به عمل نزدیکی شود و همراه با اکراه باشد، زنای به عنف یا تجاوز محقق می‌ شود

 

این تقسیم‌ بندی و تفکیک انواع زنا به جهت تفاوت در شدت و کیفیت مجازات ها می‌ باشد.

 

روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا 

 

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل ( بغل کردن ) یا مضاجعه ( با هم خوابیدن و همبستر شدن ) شوند، به  شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

 

روابط نامشروع به معنای عام کلمه به هرگونه روابط خارج از عرف و شرع اعم از جنسی و غیر جنسی میان زن و مرد نامحرم گفته می‌شود.

 

روابط نامشروع کمتر یا دون زنا نیز به معنای هرگونه تماس و اعمالی که زنا تلقی نشود گفته می شود.

 

از جمله مصادیق روابط نامشروع که در قانون یاد شده عبارتند از در آغوش گرفتن و یا بوسیدن بوده و همچنین خوابیدن زن و مرد در رختخواب در کنار یکدیگر می‌ باشد.

 

هرچند نسبت به آنچه گفته شد زنا نیز یک نوع رابطه نامشروع شمرده می‌شود ولی باید به این تفاوت توجه داشت که هر رابطه نامشروعی در حکم زنا نیست.

 

در واقع گستردگی روابط نامشروع به قدری است که حتی ممکن است بدون حضور زن و مرد بیگانه در کنار یکدیگر صورت پذیرد. به طور مثال در فضای مجازی و یا به صورت تلفنی محقق شود.

 

این نکته قابل ذکر است که زنا در قانون مجازات اسلامی امری متفاوت از رابطه نامشروع میان زن و مرد نامحرم تعریف شده است بنابراین در این خصوص نباید دچار اشتباه شویم.

بنیان وکلا, بنیان وکیل, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل رابطه نامشروع, وکیل زنا, وکیل تهران, دادحامی

مجازات زنا، روابط نامشروع و روابط دون زنا

 

زنا از جمله جرایم حدی است به این معنا که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع تعیین شده‌ است، درحالیکه روابط نامشروع و دون زنا شامل مجازات‌ های تعزیری می‌ شوند یعنی قانونگذار مجازات این نوع جرایم را تعیین نموده است.

مشاوره حقوقی

حد زنا مطابق قانون مجازات اسلامی در موارد زیر اعدام می‌ باشد:

 

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که تنها زانی اعدام می‌ شود.

زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است و علاوه بر این چنانچه زن باکره باشد زانی محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز می‌شود در غیر این صورت فقط به مجازات اصلی و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.

مجازات زانیه (زن مرتکب زنا) در موارد دوم و سوم حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

در پی آن حد زنای محصنه رجم (سنگسار) است که در صورت عدم امکان اجرای حکم سنگسار با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه موجب اعدام زانی محصن (مرد دارای شرایط احصان) و زانیه محصنه (زن دارای شرایط احصان) می‌شود.

 

در صورتی که زنای غیرمحصنه باشد موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌ شود. بنابراین حکم زنای دختر و پسر مجرد صد ضربه شلاق می باشد.

مجازات دیگر روابط نامشروع و روابط دون زنا نیز تا ۹۹ ضربه شلاق مطابق مجازات‌ های تعزیری در نظر گرفته شده است.

وکیل پایه یک دادگستری

یکی دیگر از تفاوت‌های زنا، روابط نامشروع و دون زنا علاوه بر حدی و تعزیری بودن مجازات آنها، مشمول شدن یا نشدن مرور زمان است.

 

بدین گونه که در خصوص جرم رابطه نامشروع و دون زنا با گذشت مدتی از زمان وقوع آن، دیگر طرح شکایت علیه اشخاص ممکن نخواهد بود.

 

اما در صورتی که جرم زنا محقق شده باید با توجه به حدی بودن آن مشمول مرور زمان نبوده و هر زمان قابلیت طرح و پیگیری آن وجود دارد.

به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با  وکیل کیفری ( روابط نامشروع، زنا، تجاوز و ...)  با شماره   93111000-021  تماس گرفته یا بر روی  لینک  کلیک کنید

4.9 / 5. 26

مجازات زنا و رابطه جنسی | حکم زنای محصنه، تجاوز و ..

ارسال شده در تاریخ : مرداد ۲۴, ۱۴۰۰ توسط : administrator

ارسال دیدگاه

منوی سایت

درخواست مشاوره

خانه
مشاوره حقوقی
جستجو