چک سفید امضا | چک ضمانت

چک سفید امضا | چک ضمانت /

صفحه اصلی

چک سفید امضا | چک ضمانت

ارسال شده در تاریخ : ژوئن 30, 2021 توسط : administrator

چک سفید امضا

 

 

امروزه چک به عنوان یک سند معتبر در انواع مختلف روابط مالی میان تجار یا مردم عادی رد و بدل می‌ شود. این سند که برای سهولت در معاملات کاربرد فراوانی دارد، با وجود اینکه جز اسناد رسمی محسوب نمی شود اما از اعتبار اسناد لازم الاجرا برخوردار می باشد.

 

در این فرصت قصد داریم که به بررسی چک سفید امضا بپردازیم، در تعریف سفید امضا می‌ توان گفت:

چکی که توسط صادر کننده آن صرفا امضا شده و باقی مفاد آن مانند تاریخ، مبلغ، نام ذی نفع و … تکمیل نشده باشد، در نتیجه دارنده سفید امضا می‌ تواند هر زمان، میزان مبلغ مورد نظر خود را ثبت و به مطالبه مبلغ آن بپردازد.

 

بنابراین باید در نظر داشت که چک سفید امضا، چکی است که حداقل مبلغ آن درج نشده باشد، با این اوصاف چکی که تنها فاقد تاریخ باشد اما مبلغ و نام ذی نفع در آن درج شده باشد، در شمار چک سفید امضا قرار نمی‌گیرد.

 

البته نکته ای که می بایست بدان پرداخته شود این است که به موجب قانون جدید چک در صورتی که افراد بخواهند از امتیازات قانون صدور چک جدید بهره مند شوند نمی توانند چک را در وجه حامل و بدون ذکر نام دارنده چک صادر کنند، این به این دلیل است که صدور و انتقال این قبیل چک ها باید در سامانه یکپارچه ثبت شود.

 

حکم چک سفید امضا, صدور چک سفید امضا, انتقال چک سفید امضا, درج چک سفید, مجازات خیانت در امانت چک سفید امضا, جرم خیانت در امانت چک تضمینی, کیفر چک سفید امضا, مجازات سوءاستفاده از چک سفید امضا, ظهرنویسی چک سفید امضا چک بلامحل, قانون چک سفید امضا در قانون جدید چک, چطور چک سفید امضا نی نی سایت, چگونگی وصف کیفری چک سفید امضا

 

 

موارد صدور چک سفید امضا:

 

چک سفید امضا بابت ضمانت

 

چنانچه در یک معامله چک سفید امضا بابت ضمانت صادر شود حتما باید در ظهرنویسی چک (پشت نویسی) قید شود که چک تضمینی می‌ باشد و برای ضمانت صادر شده است زیرا چک تضمینی از چک های حقوقی به شمار می‌ رود، یعنی صادرکننده می‌ تواند به دلایل قانونی از پرداخت آن تبرئه شود. بنابراین با اشاره به این موضوع که چک تضمینی می‌ باشد از سوء استفاده های احتمالی توسط دارنده چک جلوگیری می‌ شود.

 

در صورت عدم قید لفظ ضمانت در ظهر چک چنانچه دارنده چک سفید امضا اقدام به تکمیل و وصول چک کند، صادرکننده باید با توجه به رسید دریافتی از دارنده آن تضمینی بودن آن را اثبات و اقدام به شکایت با عنوان خیانت در امانت کند.

 

که در اینصورت بار اثبات اینکه چک بابت تضمین صادر شده است و شخص دارنده استحقاق دریافت مبلغ مندرج در چک را ندارد  بر عهده شخص صادرکننده چک می باشد

 

 

چک سفید امضا حسن انجام کار یا به عنوان جبران خسارت

 

در معاملاتی که امروزه میان مردم صورت می‌ گیرد ممکن است یکی از طرفین قرارداد، طلب چک سفید امضا کند که این درخواست می‌ تواند به منظور اطمینان خاطر و تضمینی برای اجرای صحیح بندهای قرارداد و اجرای خود قرارداد باشد.

 

به طور مثال ممکن است در یک معامله میان طرفین توافقاتی صورت بگیرد یا شروطی ضمن قرارداد مطرح شود و شخص ذی نفع از این توافقات و شروط برای جبران خسارات احتمالی ناشی از عدم اجرای صحیح قرارداد و یا برهم زدن قرارداد (فسخ)، تقاضای چک سفید امضا می ‌کند که برای جلوگیری از سوءاستفاده، دارنده چک می‌ تواند علاوه بر درج عبارت بابت تضمین قرارداد، در متن قرارداد شماره چک صادر شده و علت صدور آن را ذکر نماید.

 

 

چک سفید امضا تخلیه ملک

 

در قرارداد اجاره، موجر یا صاحب ملک می‌تواند برای اطمینان از تخلیه مستاجر ملک خود، درخواست چک سفید امضا کند، که این چک غالبا در معامله املاک تجاری رد و بدل می‌شود.

چک بابت ضمانت انتقال سند

یکی دیگر از مواردی که افراد اقدام به صدور و انتقال چک سفید امضا می نمایند در خصوص معاملاتی همچون معاملات آلوده به ربا و نزول همچنین تجارت غیرقانونی مانند قاچاق، پول شویی و … می باشد.

 

در هر صورت به منظور جلوگیری از سوء استفاده های ممکن باید علت صدور چک سفید امضا را در ظهر آن  یا در قرارداد به همراه شماره چک ثبت کنید، همچنین صادرکننده می بایست در قبال آن از دارنده چک رسید دریافت کند.

 

وصول چک سفید امضا, گذاشتن به حساب چک سفید امضا, بردن بانک چک ضمانت

 

 

آیا صدور چک سفید امضا به منزله اعطای وکالت یا نمایندگی دارنده بر تکمیل مندرجات آن می‌ باشد؟

 

در خصوص اینکه آیا افراد با صدور چک سفید امضا، به فرد دارنده  وکالت یا نمایندگی  بر تکمیل مندرجات می دهد در رویه قضایی و جامعه حقوقدانان برداشت های گوناگونی از این موضوع می شود، اما به موجب نظر غالب و همچنین رویه قضایی جاری، صدور چک سفید امضا به منزله اعطای وکالت و اختیار در تکمیل سایر مفاد چک (مبلغ و تاریخ) به دارنده آن می‌ باشد.

بدین معنی که دارنده چک سفید امضا به نمایندگی و نیابت از صادر کننده آن اقدام به پر کردن سایر مفاد چک می‌ نماید.

 

خیانت در امانت چک سفید امضا

 

در قانون مجازات اسلامی از جرم سوء استفاده از سند سفید امضا یا سفید مهر تحت عنوان خیانت در امانت یاد شده و بدین صورت مقرر داشته است:《هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.》

حکم سوءاستفاده از چک سفید امضا

همچنین به دنبال آن بیان می‌کند:《هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.》

 

خیانت در امانت و سوء استفاده از چک سفید امضا در مواردی صورت می‌ گیرد که دارنده آن به گونه ای اقدام به نوشتن مبلغ و تاریخ در چک نماید که خارج از توافقات صورت گرفته میان طرفین قرارداد باشد.

 

در مواردی ممکن است سفید امضا بودن چک توسط دارنده آن انکار شود یعنی مبلغ و تاریخ ثبت شده در چک را منتسب به صادر کننده بداند، در خصوص این ادعا موضوع به کارشناس خط ارجاع داده می‌شود. شهادت شهود نیز در این راستا می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

 

البته شخص به صرف نوشتن و پر کردن مفاد چک سفید امضا مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، زیرا شاکی علاوه بر اینکه نیاز به اثبات خلف وعده نمودن از حدود توافقات دارنده چک دارد میبایست سوءاستفاده از چک سفید امضا را نزد مرجع قضایی اثبات نماید مانند اینکه چک موصوف را نقد کند یا به فرد دیگری انتقال دهد.

 

جلب چک سفید امضا, زندانی چک ضمانت, حبس چک سفید امضا, خیانت در امانت چک سفید امضا

 

 

وصف کیفری چک سفید امضا

 

از منظر قانونگذار چک تنها زمانی جنبه کیفری دارد که به تاریخ روز باشد یعنی چک برای دین حال در نظر گرفته شده است.

بنابراین مطابق قانون صدور چک، وصف کیفری از موارد زیر سلب شده است و دعوی مربوط به این نوع چک ها در مراجع کیفری قابل رسیدگی نمی ‌باشد:

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری | وکالت | وکالت دادگستری | وکالت دعوا | وکالت انلاین| وکالت آنلاین | وکیل پایه یک دادگستری تهران| وکیل تهران| وکیل دادگستری تهران|وکیل کانون وکلای دادگستری تهران | وکالت تهران | وکالت دادگستری تهران | وکالت دعوا تهران | بهترین وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل | بهترین وکیل دادگستری | بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل دادگستری تهران گروه وکلای دادگستری| گروه وکلای تهران| بهترین گروه وکلای تهران| وکیل پایه یک دادگستری خوب| وکیل خوب| وکیل دادگستری خوب | وکیل کانون وکلای دادگستری خوب | وکالت دعوا خوب | وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران | وکیل خوب در تهران | وکیل دادگستری خوب در تهران | وکیل کانون وکلا دادگستری خوب در تهران | وکالت خوب در تهران | بهترین وکیل تهران کیست | بهترین موسسه حقوقی | بهترین موسسه حقوقی تهران | مشاوره حقوقی رایگان | بهترین مشاور حقوقی | بهترین مشاوره حقوقی آنلاین | شماره وکیل | شماره بهترین وکیل | بهترین مشاوره حقوقی تهران | موسسه حقوقی مشاوره رایگان | وکیل کیفری | وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی | وکیل مهریه | وکیل اجرت المثل | وکیل نفقه | وکیل متخصص طلاق | وکیل طلاق توافقی | وکیل جهیزیه | وکیل اداره پنجم | وکیل اجرای مهریه | وکیل ارث | وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار ورثه | وکیل مالیات بر ارث | وکیل مال ورثه ای | وکیل انحصار وراثت | وکیل متخصص وصیت | وکیل متخصص ملک | وکیل متخصص ملکی | وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل خلع ید | وکیل اجرت المثل ایام تصرف | وکیل سرقفلی | وکیل اجاره | وکیل تخلیه | وکیل تخلیه اجاره | وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | وکیل معامله به قصد فرار از دین | وکیل شرکت | وکیل سهام | وکیل شرکت تجاری | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک تضمینی | وکیل سفته تضمینی | وکیل ورشکستگی | وکیل بارنامه | وکیل دلال | وکیل بیمه | وکیل سایبری | وکیل کیفری | وکیل کلاهبرداری | وکیل جعل | وکیل رشوه | وکیل سرقت | وکیل کاهش مجازات | وکیل تعلیق از مجازات | وکیل کلاهبرداری اینترنتی | وکیل خیانت در امانت | وکیل تاجر ورشکسته | وکیل سایت شرط بندی اینترنتی | وکیل سایت بت | وکیل شرکت هرمی | وکیل دریایی | وکیل خسارت قراردادی | وکیل صنف طلا فروشان | وکیل فاکتور فروش | وکیل مدافع | وکیل ملکی | وکیل ملک | وکیل مجرب | وکیل مهریه | وکیل آقا | وکیل خانم | وکیل تلفنی | وکیل امور کیفری | وکیل خانوادگی | وکیل مالیاتی | وکیل خصوصی | وکیل حرفه ای | وکیل با تجربه | وکیل متخصص | وکیل بانکی | وکیل خانم تهران | وکیل آقا تهران | وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل رسمی | وکیل وجه التزام | وکیل بیع | وکیل مواد مخدر| وکیل طلاق توافقی | موسسه حقوقی خوب در تهران | وکیل قراردادها | سایت وکیل دادگستری | وکیل طلاق | وکیل پایه یک قوه قضاییه | وکیل پایه یک خانواده | وکیل آنلاین | طلاق توافقی در کمترین زمان | وکیل ازاله بکارت | وکیل جرایم رایانه ای | وکیل اختلاس | بهترین وکیل ارتشا | بهترین وکیل جنایی | بهترین وکیل ملکی | بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | بهترین وکیل اثبات مالکیت| بهترین وکیل خلع ید | بهترین وکیل ملکی تهران | بهترین وکیل سرقفلی | بهترین وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | بهترین وکیل تخلیه ملک | وکیل فک رهن | بهترین وکیل املاک مشاعی | بهترین وکیل رفع مزاحمت و ممانعت | بهترین وکیل کلاهبرداری ملک | بهترین وکیل انتقال مال غیر| بهترین وکیل تصرف عدوانی | بهترین موسسه حقوقی ملکی در تهران | موسسه حقوقی تهران وکیل | سایت موسسه حقوقی تهران وصول چک منوط به تحقق شرط شده باشد (چک مشروط)

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری | وکالت | وکالت دادگستری | وکالت دعوا | وکالت انلاین| وکالت آنلاین | وکیل پایه یک دادگستری تهران| وکیل تهران| وکیل دادگستری تهران|وکیل کانون وکلای دادگستری تهران | وکالت تهران | وکالت دادگستری تهران | وکالت دعوا تهران | بهترین وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل | بهترین وکیل دادگستری | بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل دادگستری تهران گروه وکلای دادگستری| گروه وکلای تهران| بهترین گروه وکلای تهران| وکیل پایه یک دادگستری خوب| وکیل خوب| وکیل دادگستری خوب | وکیل کانون وکلای دادگستری خوب | وکالت دعوا خوب | وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران | وکیل خوب در تهران | وکیل دادگستری خوب در تهران | وکیل کانون وکلا دادگستری خوب در تهران | وکالت خوب در تهران | بهترین وکیل تهران کیست | بهترین موسسه حقوقی | بهترین موسسه حقوقی تهران | مشاوره حقوقی رایگان | بهترین مشاور حقوقی | بهترین مشاوره حقوقی آنلاین | شماره وکیل | شماره بهترین وکیل | بهترین مشاوره حقوقی تهران | موسسه حقوقی مشاوره رایگان | وکیل کیفری | وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی | وکیل مهریه | وکیل اجرت المثل | وکیل نفقه | وکیل متخصص طلاق | وکیل طلاق توافقی | وکیل جهیزیه | وکیل اداره پنجم | وکیل اجرای مهریه | وکیل ارث | وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار ورثه | وکیل مالیات بر ارث | وکیل مال ورثه ای | وکیل انحصار وراثت | وکیل متخصص وصیت | وکیل متخصص ملک | وکیل متخصص ملکی | وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل خلع ید | وکیل اجرت المثل ایام تصرف | وکیل سرقفلی | وکیل اجاره | وکیل تخلیه | وکیل تخلیه اجاره | وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | وکیل معامله به قصد فرار از دین | وکیل شرکت | وکیل سهام | وکیل شرکت تجاری | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک تضمینی | وکیل سفته تضمینی | وکیل ورشکستگی | وکیل بارنامه | وکیل دلال | وکیل بیمه | وکیل سایبری | وکیل کیفری | وکیل کلاهبرداری | وکیل جعل | وکیل رشوه | وکیل سرقت | وکیل کاهش مجازات | وکیل تعلیق از مجازات | وکیل کلاهبرداری اینترنتی | وکیل خیانت در امانت | وکیل تاجر ورشکسته | وکیل سایت شرط بندی اینترنتی | وکیل سایت بت | وکیل شرکت هرمی | وکیل دریایی | وکیل خسارت قراردادی | وکیل صنف طلا فروشان | وکیل فاکتور فروش | وکیل مدافع | وکیل ملکی | وکیل ملک | وکیل مجرب | وکیل مهریه | وکیل آقا | وکیل خانم | وکیل تلفنی | وکیل امور کیفری | وکیل خانوادگی | وکیل مالیاتی | وکیل خصوصی | وکیل حرفه ای | وکیل با تجربه | وکیل متخصص | وکیل بانکی | وکیل خانم تهران | وکیل آقا تهران | وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل رسمی | وکیل وجه التزام | وکیل بیع | وکیل مواد مخدر| وکیل طلاق توافقی | موسسه حقوقی خوب در تهران | وکیل قراردادها | سایت وکیل دادگستری | وکیل طلاق | وکیل پایه یک قوه قضاییه | وکیل پایه یک خانواده | وکیل آنلاین | طلاق توافقی در کمترین زمان | وکیل ازاله بکارت | وکیل جرایم رایانه ای | وکیل اختلاس | بهترین وکیل ارتشا | بهترین وکیل جنایی | بهترین وکیل ملکی | بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | بهترین وکیل اثبات مالکیت| بهترین وکیل خلع ید | بهترین وکیل ملکی تهران | بهترین وکیل سرقفلی | بهترین وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | بهترین وکیل تخلیه ملک | وکیل فک رهن | بهترین وکیل املاک مشاعی | بهترین وکیل رفع مزاحمت و ممانعت | بهترین وکیل کلاهبرداری ملک | بهترین وکیل انتقال مال غیر| بهترین وکیل تصرف عدوانی | بهترین موسسه حقوقی ملکی در تهران | موسسه حقوقی تهران وکیل | سایت موسسه حقوقی تهران در ظهر چک قید شده باشد که بابت تضمین یا تعهدی صادر شده (چک تضمینی)

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری | وکالت | وکالت دادگستری | وکالت دعوا | وکالت انلاین| وکالت آنلاین | وکیل پایه یک دادگستری تهران| وکیل تهران| وکیل دادگستری تهران|وکیل کانون وکلای دادگستری تهران | وکالت تهران | وکالت دادگستری تهران | وکالت دعوا تهران | بهترین وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل | بهترین وکیل دادگستری | بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل دادگستری تهران گروه وکلای دادگستری| گروه وکلای تهران| بهترین گروه وکلای تهران| وکیل پایه یک دادگستری خوب| وکیل خوب| وکیل دادگستری خوب | وکیل کانون وکلای دادگستری خوب | وکالت دعوا خوب | وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران | وکیل خوب در تهران | وکیل دادگستری خوب در تهران | وکیل کانون وکلا دادگستری خوب در تهران | وکالت خوب در تهران | بهترین وکیل تهران کیست | بهترین موسسه حقوقی | بهترین موسسه حقوقی تهران | مشاوره حقوقی رایگان | بهترین مشاور حقوقی | بهترین مشاوره حقوقی آنلاین | شماره وکیل | شماره بهترین وکیل | بهترین مشاوره حقوقی تهران | موسسه حقوقی مشاوره رایگان | وکیل کیفری | وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی | وکیل مهریه | وکیل اجرت المثل | وکیل نفقه | وکیل متخصص طلاق | وکیل طلاق توافقی | وکیل جهیزیه | وکیل اداره پنجم | وکیل اجرای مهریه | وکیل ارث | وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار ورثه | وکیل مالیات بر ارث | وکیل مال ورثه ای | وکیل انحصار وراثت | وکیل متخصص وصیت | وکیل متخصص ملک | وکیل متخصص ملکی | وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل خلع ید | وکیل اجرت المثل ایام تصرف | وکیل سرقفلی | وکیل اجاره | وکیل تخلیه | وکیل تخلیه اجاره | وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | وکیل معامله به قصد فرار از دین | وکیل شرکت | وکیل سهام | وکیل شرکت تجاری | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک تضمینی | وکیل سفته تضمینی | وکیل ورشکستگی | وکیل بارنامه | وکیل دلال | وکیل بیمه | وکیل سایبری | وکیل کیفری | وکیل کلاهبرداری | وکیل جعل | وکیل رشوه | وکیل سرقت | وکیل کاهش مجازات | وکیل تعلیق از مجازات | وکیل کلاهبرداری اینترنتی | وکیل خیانت در امانت | وکیل تاجر ورشکسته | وکیل سایت شرط بندی اینترنتی | وکیل سایت بت | وکیل شرکت هرمی | وکیل دریایی | وکیل خسارت قراردادی | وکیل صنف طلا فروشان | وکیل فاکتور فروش | وکیل مدافع | وکیل ملکی | وکیل ملک | وکیل مجرب | وکیل مهریه | وکیل آقا | وکیل خانم | وکیل تلفنی | وکیل امور کیفری | وکیل خانوادگی | وکیل مالیاتی | وکیل خصوصی | وکیل حرفه ای | وکیل با تجربه | وکیل متخصص | وکیل بانکی | وکیل خانم تهران | وکیل آقا تهران | وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل رسمی | وکیل وجه التزام | وکیل بیع | وکیل مواد مخدر| وکیل طلاق توافقی | موسسه حقوقی خوب در تهران | وکیل قراردادها | سایت وکیل دادگستری | وکیل طلاق | وکیل پایه یک قوه قضاییه | وکیل پایه یک خانواده | وکیل آنلاین | طلاق توافقی در کمترین زمان | وکیل ازاله بکارت | وکیل جرایم رایانه ای | وکیل اختلاس | بهترین وکیل ارتشا | بهترین وکیل جنایی | بهترین وکیل ملکی | بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | بهترین وکیل اثبات مالکیت| بهترین وکیل خلع ید | بهترین وکیل ملکی تهران | بهترین وکیل سرقفلی | بهترین وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | بهترین وکیل تخلیه ملک | وکیل فک رهن | بهترین وکیل املاک مشاعی | بهترین وکیل رفع مزاحمت و ممانعت | بهترین وکیل کلاهبرداری ملک | بهترین وکیل انتقال مال غیر| بهترین وکیل تصرف عدوانی | بهترین موسسه حقوقی ملکی در تهران | موسسه حقوقی تهران وکیل | سایت موسسه حقوقی تهران چک فاقد تاریخ باشد

 

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل | وکیل دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری | وکیل کانون وکلا دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز | وکیل کانون وکلای دادگستری | وکالت | وکالت دادگستری | وکالت دعوا | وکالت انلاین| وکالت آنلاین | وکیل پایه یک دادگستری تهران| وکیل تهران| وکیل دادگستری تهران|وکیل کانون وکلای دادگستری تهران | وکالت تهران | وکالت دادگستری تهران | وکالت دعوا تهران | بهترین وکیل پایه یک دادگستری | بهترین وکیل | بهترین وکیل دادگستری | بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل دادگستری تهران گروه وکلای دادگستری| گروه وکلای تهران| بهترین گروه وکلای تهران| وکیل پایه یک دادگستری خوب| وکیل خوب| وکیل دادگستری خوب | وکیل کانون وکلای دادگستری خوب | وکالت دعوا خوب | وکیل پایه یک دادگستری خوب در تهران | وکیل خوب در تهران | وکیل دادگستری خوب در تهران | وکیل کانون وکلا دادگستری خوب در تهران | وکالت خوب در تهران | بهترین وکیل تهران کیست | بهترین موسسه حقوقی | بهترین موسسه حقوقی تهران | مشاوره حقوقی رایگان | بهترین مشاور حقوقی | بهترین مشاوره حقوقی آنلاین | شماره وکیل | شماره بهترین وکیل | بهترین مشاوره حقوقی تهران | موسسه حقوقی مشاوره رایگان | وکیل کیفری | وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی | وکیل حقوقی | وکیل مهریه | وکیل اجرت المثل | وکیل نفقه | وکیل متخصص طلاق | وکیل طلاق توافقی | وکیل جهیزیه | وکیل اداره پنجم | وکیل اجرای مهریه | وکیل ارث | وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار ورثه | وکیل مالیات بر ارث | وکیل مال ورثه ای | وکیل انحصار وراثت | وکیل متخصص وصیت | وکیل متخصص ملک | وکیل متخصص ملکی | وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل خلع ید | وکیل اجرت المثل ایام تصرف | وکیل سرقفلی | وکیل اجاره | وکیل تخلیه | وکیل تخلیه اجاره | وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | وکیل معامله به قصد فرار از دین | وکیل شرکت | وکیل سهام | وکیل شرکت تجاری | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک تضمینی | وکیل سفته تضمینی | وکیل ورشکستگی | وکیل بارنامه | وکیل دلال | وکیل بیمه | وکیل سایبری | وکیل کیفری | وکیل کلاهبرداری | وکیل جعل | وکیل رشوه | وکیل سرقت | وکیل کاهش مجازات | وکیل تعلیق از مجازات | وکیل کلاهبرداری اینترنتی | وکیل خیانت در امانت | وکیل تاجر ورشکسته | وکیل سایت شرط بندی اینترنتی | وکیل سایت بت | وکیل شرکت هرمی | وکیل دریایی | وکیل خسارت قراردادی | وکیل صنف طلا فروشان | وکیل فاکتور فروش | وکیل مدافع | وکیل ملکی | وکیل ملک | وکیل مجرب | وکیل مهریه | وکیل آقا | وکیل خانم | وکیل تلفنی | وکیل امور کیفری | وکیل خانوادگی | وکیل مالیاتی | وکیل خصوصی | وکیل حرفه ای | وکیل با تجربه | وکیل متخصص | وکیل بانکی | وکیل خانم تهران | وکیل آقا تهران | وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل رسمی | وکیل وجه التزام | وکیل بیع | وکیل مواد مخدر| وکیل طلاق توافقی | موسسه حقوقی خوب در تهران | وکیل قراردادها | سایت وکیل دادگستری | وکیل طلاق | وکیل پایه یک قوه قضاییه | وکیل پایه یک خانواده | وکیل آنلاین | طلاق توافقی در کمترین زمان | وکیل ازاله بکارت | وکیل جرایم رایانه ای | وکیل اختلاس | بهترین وکیل ارتشا | بهترین وکیل جنایی | بهترین وکیل ملکی | بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی | بهترین وکیل اثبات مالکیت| بهترین وکیل خلع ید | بهترین وکیل ملکی تهران | بهترین وکیل سرقفلی | بهترین وکیل حق کسب و پیشه و تجارت | بهترین وکیل تخلیه ملک | وکیل فک رهن | بهترین وکیل املاک مشاعی | بهترین وکیل رفع مزاحمت و ممانعت | بهترین وکیل کلاهبرداری ملک | بهترین وکیل انتقال مال غیر| بهترین وکیل تصرف عدوانی | بهترین موسسه حقوقی ملکی در تهران | موسسه حقوقی تهران وکیل | سایت موسسه حقوقی تهران چک بدون درج مبلغ در آن صادر شده باشد (چک سفید امضا)

 

 

در صورتی که دارنده چک سفید امضا با این ادعا که چک به تاریخ روز صادر شده و نقد نشده در مراجع کیفری علیه صادرکننده چک شکایت کند، صادرکننده چک سفید امضا با ارائه رسید دریافتی از دارنده چک و اشاره به تاریخ آن می‌تواند مدت دار بودن چک صادرشده را اثبات کند که در این خصوص باز به صورت های قبل وصف کیفری از چک ساقط شده و دارنده چک نمی تواند تحت عنوان صدور چک بلامحل اقدام به طرح شکایت علیه صادر کننده آن نماید. البته شهادت شهود نیز در این خصوص می‌تواند کمک کننده باشد.

همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که از سال ۱۳۹۷ هر چکی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود و حتما دارای مبلغ و تاریخ و نام ذی نفع باشد، با این اوصاف صدور چک سفید امضا به نوعی ممنوع می‌باشد اما از درجه اعتبار ساقط نبوده و در مراجع قضایی به عنوان سند عادی پذیرفته می‌شود.

 

برای مشاوره و ارتباط با وکلای متخصص:

تلفن: 86081708-021

موبایل: 09198090018

4.9 / 5. 27

ارسال دیدگاه

منوی سایت

تماس با وکیل